Algemeen

  Algemene verkoop- leveringsvoorwaarden   Artikel 1 Algemeen Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen RoBo-TS en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Standaardvoorwaarden van de opdrachtgever gelden uitsluitend wanneer deze door RoBo-TS zijn aanvaard, met schriftelijke bevestiging. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle opdrachten met […]

Disclaimer

Disclaimer RoBo-TS bv, heeft de grootste zorg besteed aan de samenstelling van deze website. Desondanks is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. RoBo-TS bv aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. Tevens sluit RoBo-TS bv elke aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de gepubliceerde informatie op […]